Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Senatu nr 22_2020 zał 3
Uchwała Senatu nr 22_2020 zał 3
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 25_2020
Uchwała Senatu nr 25_2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 101_2019.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 24_2020
Uchwała Senatu nr 24_2020 w sprawie ustalenia programów
studiów podyplomowych Skuteczny menedżer sprzedaży.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 23_2020
Uchwała Senatu nr 23_2020 w sprawie ustalenia programów
studiów podyplomowych Kwalifikacyjno-metodyczne studia nauczania
języka angielskiego.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 22_2020
Uchwała Senatu nr 22_2020 w sprawie ustalenia programów
studiów podyplomowych prowadzonych w SWPS Poznań, Sopot,
Katowice, Wrocław.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 21_2020
Uchwała Senatu nr 21_2020 w sprawie ustalenia programów
studiów podyplomowych prowadzonych w SWPS Poznań.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 20_2020
Uchwała Senatu nr 20_2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 29_2019.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 19_2020
Uchwała Senatu nr 19_2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 28_2019.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 18_2020
Uchwała Senatu nr 18_2020 w sprawie zmiany Uchwały nr
15/dyd/2017-2018.
17.03.2020 więcej
Uchwała Senatu nr 17_2020
Uchwała Senatu nr 17_2020 w sprawie ustalenia programów
studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej
we Wrocławiu.
17.03.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się